Nofi Isnaini, M.Sc

Nama           :     Nofi Isnaini , M.Sc 
NIP.              :    199011162018012001 
Pangkat/Gol. :    Penata Muda Tk.I - III/b   
Jabatan        :    Calon Widyaiswara Ahli Pertama